Nowy Targ, 6 - 8 października

Podczas trzydniowej imprezy będzie można uczestniczyć w spotkaniach, podczas których dowiemy się więcej na temat możliwości założenia bądź rozwijania działalności gospodarczej oraz zdobywania nowych umiejętności przydatnych na rynku pracy.

W piątek

Eksperci z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich będą do dyspozycji wszystkich zainteresowanych od 10:00 do 19:00. To oni przekażą wiedzę na temat możliwości pozyskania funduszy europejskich na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej, aktywizację zawodową, prace badawcze, wprowadzanie unowocześnień w firmie, świadczenie usług społecznych czy korzystanie z rozwiązań proekologicznych.

W sobotę

Szczególnie interesująca dawka wiedzy na tematy unijne będzie dostępna w sobotę. Wówczas skorzystamy z atrakcyjnie zaprezentowanych szkoleń na następujące tematy:

  • o 11:00 będą przedstawiane możliwości otrzymania środków finansowych na  unowocześnianie swoich przedsiębiorstw, na rozwiązania innowacyjne i projekty badawczo – rozwojowe,
  • o 13:00 dowiemy się więcej na temat wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; przybliżone będą zagadnienia związane z dostępnymi funduszami na prowadzenie promocji na rynkach zagranicznych, podnoszeniem kompetencji pracodawców i pracowników , zastosowaniem instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii ,
  • o 15:00 rozpocznie się prezentacja, podczas której  przybliżone zostaną informacje dla osób zainteresowanych wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy, powrotem do  aktywności zawodowej ; omówione zostaną również programy umożliwiające aktywizację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • o 17:00 odbędzie się szkolenie na temat możliwości pozyskania wsparcia przez osoby rozpoczynające działalność oraz te, które myślą o dalszym rozwoju swoich firm .

Również w niedzielę

Indywidualne spotkania z konsultantami będą możliwe również w niedzielę. W tym dniu, przepełnionym plenerowymi atrakcjami, eksperci zapraszają w godzinach 13:00-19:00.

Przejdź do zakładki: beneficjenci